Språk i Colombia

AvAndrea

Språk i Colombia

Colombia har en otrolig mängd språk. Och det finns intressanta historia bakom att det pratas så många olika språk. Eftersom några av de europeiska länderna koloniserade Nord- och Sydamerika finns det flera europeiska språk som används där. Sydamerika koloniserades av Spanien, så spanska är vanlig för nästan alla sydamerikanska länder. Undantaget är Brasilien, som koloniserades av Portugal och använder därför det portugisiska språket. Naturligtvis hade olika indian nationer sina egna språk som de hade använt i tusentals år. Och sedan bidrag många förslavade människor från Afrika med sina språk.

Språk i Colombia
Språk i Colombia

Inhemskaspråk

Det finns 8-11 olika språkgrupper beroende på vilken forskare man frågar. Bland de största är Bora-Witoto, Chibchan, Arawakan, Tukanoan, Guajiboan, Karibien, Barbican och Saliban språkfamiljer. Och det finns flera dialekter i varje språkfamilj. Några dialekter, såsom Awa Pit, är nästan utdöda. Det vill säga bara ett fåtal personer talar fortfarande dem. Men det finns ungefär 850,000 människor idag som fortfarande pratar olika indianspråk. Dessutom finns det några enskilda indianspråk som inte är relaterade till något annat i regionen. Samtidigt finns det också inhemska språk som inte längre används men som har katalogiseras av etnologer.

Inhemskaspråk
Inhemskaspråk

Europeiskaspråk

Spanska är språket infört av de spanska conquistadorerna i början av 1500-talet. Även nu är det skriven i den colombianska konstitutionen att Kastilien spanska är det Colombias officiella språk. Det innebär att den används av offentliga institutioner i hela landet, även i områden där minoritetsspråk talas. Men de andra grupperna har rätt till tvåspråkig utbildning i skolorna.

Engelska är det andra stora europeiska språket som används i Colombia. År 1630 bosatte sig en grupp engelska protestanter på öar som nu ingår i Colombia och introducerade det engelska språket. Deras ättlingar pratar engelska fortfarande. Det finns också i Colombia en liten romer befolkning som pratar romani.

Kreolspråk

Det finns också 2 kreolska språk i Colombia: Palenquero och San Andrés Kreol (även känd som Bende). Ett kreolskt språk är ett synkretistiskt språk. Det vill säga det utvecklas från en kombination av 2 eller mer andra språk. Vanligtvis händer detta när människor från olika samhällen handlar regelbundet med varandra eller en grupp koloniserar en annan.Förslavade folk från Kongobäckenet i Afrika hade med sig sina egna afrikanska språk från sina hemländer. Som vanligt med förtryckta folken utvecklade dem ett blandspråk så slav-ägarna inte kunde förstå dem. Palenquero talare härstammar från rymt slavar som byggde murade byar in djungeln som kallas palenques. De flesta av dessa byar, tillsammans med sina språk, förstördes under tidig 1600-talet när den spanska kungen sände sina arméer att åter förslava invånarna. Men de spanska arméerna kunde inte besegra en stad, San Basilio de Palenque, och år 1721 förklarades den en fristad. En bortrymd slav som nådde dit var fri. San Basilio de Palenque finns kvar även idag och dess invånare talar fortfarande sitt kreolska språk.

Med sin rika och färgglada historia är det inte konstigt att det används många språk i Colombia. Landet har även ett eget teckenspråk som skiljer sig från både amerikanskt och spanskt teckenspråk. Colombia verkligen förtjänar sitt rykte som ett land av kulturell och språklig mångfald.

Om författaren

Andrea administrator