Colombias historia under tiden som spanskt kolonialland

AvAndrea

Colombias historia under tiden som spanskt kolonialland

Etableringen av audiencia, en administrativ och juridisk enhet, för Santafé de Bogotá 1549 var starten på Colombias tid som kolonialland. De spanska erövrarna hade bildat lokala myndigheter som lydde under den spanska kronans lagar. Den spanska monarkin gav sedan de styrande i den ny kolonin fria händer att forma nya myndigheter och institutioner för att underlätta styrandet av landet.

Colombias historia under tiden som spanskt kolonialland
Colombias historia under tiden som spanskt kolonialland

De lokala myndigheterna i Popyán, Antioquia, Cartegena, Santa Marta, Ríohacha, Bogotá, Ilanos of Casanare och San Martin blev en del av den nya audiencia. Ordföranden för audiencia var monarkins verkställande chef och lydde under vicekonungen i Peru. Svårigheterna med att resa hindrade kommunikationen och krävde en centraliserad kontroll av landet. Den inhemska befolkningen i landet minskade i antal på grund av de nya sjukdomar som européerna förde med sig och den beskattning som spanjorerna krävde av dem.

Villkoren för ursprungsbefolkningen försämrades

Precis som på andra ställen i det spanska imperiet vände de nedåtgående befolkningssiffrorna vid sekelskiftet mellan 1600- och 1700-talet. Ackulturation och giftermål mellan de olika folkslagen förstörde det mesta av indianernas återstående kultur. Underordnade politiska jurisdiktioner och isolering gjorde att starka regionala ställningstaganden utvecklades, vilket i sin tur gav upphov till både lojalitet och rivalitet mellan invånarna. Ekonomin var baserad på lantbruk och gruvdrift men en liten och fortfarande viktig textilindustri växte upp i Socorro, norr om Bogotá i mitten av 1700-talet. Slaveri var också något som följde med den spanska invasionen och blev vanligt i de gruvtäta områdena i Chocó och västra Antioquia samt i jordbruksregionerna i Caucadalen, nedre delarna av Magdalenadalen och låglandet längs med kusten. Indianerna behandlades i princip som slavar då de från tidigt 1500-tal blev föll offer för det ekonomiska systemet som krävde investeringar i form av guld eller arbetskraft. Vid 1600-talets början hade de flesta privatägda egendomarna tillfallit kronan och trots att de sällan återlämnades efter det fortsatte trakasserierna av den ursprungliga befolkningen. Under audiencias era, från 1549 till 1740, var det lugnt i samhällena och städerna. Den katolska kyrkan spelade en stor roll i det eftersom de bidrog med olika välfärdstjänster och drev de flesta skolorna. Kyrkan var ett effektivt verktyg för kronan eftersom den senare kontrollerade mycket av kyrkans aktivitet.

Villkoren för ursprungsbefolkningen försämrades
Villkoren för ursprungsbefolkningen försämrades

Vicekungen av Nya Granada

Det vice kungadömet, som omfattade dagens Colombia, Panama (efter 1751), Venezuela och Ecuador, bildades 1717-1723 och ombildades 1740, startade en ny era. Under de kommande årtiondena introducerade kronan politiska och ekonomiska parametrar som användes för att omorganisera och stärka imperiet genom bättre och starkare ledning, förbättrad administration och kommunikation och friare utveckling och förflyttning inom imperiet. Populationen växte, handeln ökade och detsamma gjorde välståndet. Den kreolska befolkningen (vita som var födda i de spanska delarna av Amerika, tog plats i de politiska instanserna och många av dem blev även en del av de militära styrkor, som sponsrades av en stor grupp rika landägare och handelsmän, som byggdes upp kolonierna. 1781 organiserade bönder och hantverkare i Socorro det som kom att kallas för Comunero Rebellion som en protest mot de höga skatterna. Rebellerna fick hjälp av några av de kreolska soldaterna för att ta sig in i Bogotá, men det är ovisst om de gjorde det för att hjälpa eller underminera aktionen.
Mellan 1785 och 1810 förändrades ställningstagandet hos den kreolska medel- och överklassen och de gick från att motverka för politiskt och ekonomisk förändring till att istället efterfråga specifika förändringar i imperialpolitiken. 1809 förbjöds slaveri, fritt företagande infördes och man öppnade även upp för världshandel.Om författaren

Andrea administrator