Colombias äldre historia

AvAndrea

Colombias äldre historia

Även långt före den spanska erövringen lockade den västra, bergrika delen av Colombia stora grupper av människor. Det går att hitta spar efter alla högteknologiska indiankulturer i regionen och det mest eftertraktade stället för att bygga upp en civilisation var högplatån i Cordiella Oriental i den colombianska delen av Anderna.

Colombias äldre historia
Colombias äldre historia

Innan platån når bergen i norr skärs den av av Cesar River. Det var i det här området som de invaderande spanjorerna hittade den största koncentrationen av den chibchan-talande befolkningen. Vid tiden för den spanska invasionen låg Chibcha i krig och hade inte byggt någon fast union med andra folkslag och hade heller inte någon politisk struktur.

Jordbruket – Colombias främsta näring

Förutom Carib-folket var de olika stammarna som levde i Colombia ganska lika varandra när det kom till kultur och levnadssätt. De kännetecknades av intensivt jordbruksarbete, ganska tätbefolkade byar, organiserad religion, klasskillnader och matrilinjärt arv av politiska och religiösa befattningar. Den sub-andiska kulturen i Cordilliera Central och de smalare delarna av Cauca-dalen saknade i regel större byar eftersom terrängen var olämplig att bygga en större mängd bostäder i. Det mer avancerade Chibcha-folket krigade för politiska ändamål och använde sig av stora styrkor beväpnade med pilar och pilkastare.

Geografiska och klimatkopplade villkor skapade begränsningar för utvecklingen av Chibcha och andra folkslags kulturer i Colombia. Av den sammantagna indianbefolkningen som levde i Colombia vid tiden för den spanska invasionen, var troligen en tredjedel Chibcha. Ingen av de större arterna av tamdjur eller deras vilt levande motsvarigheter som fanns i centrala Anderna existerade i Colombia. Chibca-stammen var istället utpräglade hantverkare men deras arbete fokuserade mer på verktyg och olika tekniska lösningar, något som stod i kontrast till de mer konstnärliga hantverken som förekom bland den sub-andiska befolkningen.

Jordbruket – Colombias främsta näring
Jordbruket – Colombias främsta näring

Den spanska invasionen

De europeiska upptäckarna visade stort intresse för hela den amerikanska kontinenten när de väl hade lyckats navigera dit från andra sidan av Atlanten. Det europeiska utforskandet av den colombianska kusten fullbordades av upptäckaren Rodrigo de Bastidas som mellan 1500 och 1501 seglade genom den karibiska kusten från Cape of La Vela till Point Manzanilla i Panama, samt av Francisco Pizarro som seglade längs med den colombianska Stilla havskusten 1525. Det var också det här året som invasionen av Colombia började i och med att Bastidas grundade staden Santa Marta på landets norra kust. Rodrigo de Bastidad banade väg för andra spanska upptäckare och 1533 grundade Pedro de Heredia Cartagena som också blev en av de största baserna för handels- och marinflottorna i det spanska imperiet. Och som manga vet slutade det inte där. 1538 grundade Gonzalo Jiménez de Quesada Bogotá och bara ett år senare hade alla utom en av de stora kolonialstäderna i inlandet grundats. Detsamma gällde för de viktiga mindre orterna som fungerade som kommunikationscentrum för rutterna som förband de större städerna. I mitten av 1550-talet hade spanjorerna slutfört invasionen och koloniserat Colombia. Ursprungsbefolkningen trängdes undan och fick det allt svårare i takt med att inkräktarna bredde ut sig och övertog den mark som de hade brukat sedan urminnes tider.

Om författaren

Andrea administrator